"Bazı Tütün Ürünlerinin Asgari Maktu ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır"

Konu: "Bazı Tütün Ürünlerinin Asgari Maktu Ötv Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır"

13.05.2020 tarih ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı tütün ürünlerin asgari maktu ÖTV tutarlarında değişiklik yapılmıştır. Bu ürünlerin %67 vergi oranı ile 0,4539 TL maktu vergi tutarlarında ise değişiklik olmamıştır. 

Vergi Oranı (%)

GTİP No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı

Maktu Vergi Tutarı

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,3899

0,4569

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,3899

0,4569

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 

67

0,3899

0,4569

0,4539

2403.99.10.00.00 

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,3899

0,4569

0,4539

Karar 13.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

EK: 2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.