"Türkiye Cumhuriyeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Vergilerde Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır"

Konu: "Türkiye Cumhuriyeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır"

22.04.2020 tarih ve 31107 sayılı Resmi Gazete’de, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında” 2470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin de kendi iç mevzuatlarına dair prosedürleri tamamlamaları sonrasında Anlaşma’nın yürürlük tarihi hakkında bir Cumhurbaşkanı Kararı daha yayınlanacak ve Anlaşma yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 28. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildireceklerdir ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın hükümleri;

• Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için;

• Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade edecektir.

Saygılarımızla,

EK: -2470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.