''Sanayi İşletmeleri Tarafından Nisan Ayı Sonuna Kadar Verilecek Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Duyuru''

Konu:''Sanayi İşletmeleri Tarafından Nisan Ayı Sonuna Kadar Verilecek Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Duyuru''

Bilindiği üzere Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılmaktadırlar. 2017 yılında yapılan yasal bir değişiklik ile;

1- Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseseler,

2- Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,

3- Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,

4- Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler , sanayi işletmesi olarak kabul edilmişlerdir. Dolayısıyla yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunan işletmelerin de Nisan 2020 sonuna kadar yıllık işletme cetvelini, elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Sanayi sicil uygulamasında E-Devlet sistemine geçilmiş olup E-Devlet alanından giriş yapılarak varsa mevcut firmalarınızı “Belge No İle İşletme Getir” menüsünü kullanarak “Kayıtlı İşletmelerim” bölümüne geçilmesi gerekmektedir.

Kanunun 5. maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde (Nisan ayı sonuna kadar) Bakanlığa (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne) vermek zorundadırlar. Kendilerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ise, özel hesap dönemlerinin bitimini takip eden dördüncü ay sonuna kadar söz konusu bildirimi yapmaları gerekmektedir.

Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından https://www.sanayi.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruda, küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni veremeyenlerin, Bakanlığa başvurmaları halinde söz konusu sürenin 4 aya kadar uzatılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi erteleme taleplerinin e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren girebilecek ve söz konusu talepler Bakanlık tarafından kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Mücbir Sebep nedeniyle 2019 Yılı Yıllık İşletme Cetveli süre uzatımı başvurusuna ilişkin kılavuz sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Sanayi Sicil Belgelerinin Vizeleri Bakanlık tarafından yayınlanan söz konusu duyuruda ayrıca elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlananların iki yılda bir Bakanlığın sanayi sicil sistemi üzerinden yaptırdıkları vize işlemlerinde uygulanan sürelerde de Covid-19 sebebiyle değişiklik yapıldığı açıklanmıştır.

Bakanlığın teklifi üzerine EPDK tarafından alınan 09.04.2020 tarih ve 9294 sayılı Karar çerçevesinde; elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlananlar için aranan vize edilmiş Sanayi Sicil Belgelerinin ibrazı için verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük süre, Sanayi Sicil Belgesi vize süreleri 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30 Haziran 2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri için 90 gün olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla,