''Elektronik Sanayi Sicil Belgesine (E-Belge) Geçiş Hakkında Duyuru''

Konu:''Elektronik Sanayi Sicil Belgesine (E-Belge) Geçiş Hakkında Duyuru''

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği; bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin Sanayi Sicil Bilgi Belgelerini elektronik ortamda alabileceği açıklanmıştır.

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayiciler İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, v.b. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

Saygılarımızla,

EK: Bakanlık duyurusu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.