"Türkiye Cumhuriyeti İle Çad Cumhuriyeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Kararı Yayınlanmıştır"

Konu: "Türkiye Cumhuriyeti İle Çad Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır"

04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2364 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayınlanmıştır.

Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin de kendi iç mevzuatlarına dair prosedürleri tamamlamaları sonrasında Anlaşma’nın yürürlük tarihi hakkında bir Cumhurbaşkanı Kararı daha yayınlanacak ve Anlaşma yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 28. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildireceklerdir ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın hükümleri;

• Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren ödenen veya mahsup edilen tutarlar için;

• Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade edecektir.

Saygılarımızla,

EK: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2364 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.