''İnteraktif Vergi Dairesinde 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durumu Sorgulanabilmektedir''

Konu:''İnteraktif Vergi Dairesinde 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durumu Sorgulanabilmektedir''

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca İnteraktif Vergi Dairesinde, “Bilgilerim” sekmesinde “518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” bölümü oluşturulmuştur.

Yukarıda ekran görüntüsü verilen bölüme girildiğinde aşağıdaki ekranda durum sorgusunun sonucu çıkmaktadır.

Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanları itibarıyla bu tebliğle belirlenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmişti.

Tebliğ hakkında 25.03.2020 tarih ve 2020/99 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştır. Tebliğde kapsama alınan sektörler ve ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Yukarıda yer verdiğimiz sorgulama ekranından mükellefler durumlarını kontrol edebilirler.

Yine 518 sayılı tebliğde yer verildiği üzere, mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu tebliğde belirlenen sektörler arasında bulunmuyor olsa da, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınabilecektir.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.