''Dahilde İşleme İzin Belgeleri/İzinleri İle Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Kapsamında Ek Süreler Verilmesi''

Konu: ''Dahilde İşleme İzin Belgeleri/İzinleri İle Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Kapsamında Ek Süreler Verilmesi''

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 31429883-451.01 sayılı Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı yazısında, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkeler ve ülkemiz tarafından sınır kapılarından yapılan geçiş, uçuş ve seyahatlerin yasaklandığı veya kısıtlandığı, bu durumun ithalatçı ülkelerce konulan ithalat yasakları ile fiilen aynı sonucu doğurduğu açıklanmış ve söz konusu mücbir sebep nedeniyle dahilde işleme izin belgelerinde/izinlerinde ile vergi resim harç istisnası belgelerinde ilave süre verilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bu çerçevede 18.03.2020 tarihli ve 53330175 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile,

a) 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, uygunluk durumunda altı aya kadar ek süre verilmesi,

b) 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgelerine ve 18.03.2020 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine, vergi, resim harç belgelerine konu işlemler için,

• Vergi resim harç belgeleri kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’na,

• Belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden bir 1 ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesine teminen, İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi

c) 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliği ile 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Teslim ve Hizmetler Hakkında Tebliğ çerçevesinde altı aya kadar ek süre verilmesi hususları uygun görülmüştür.

Bahse konu Bakanlık onayı 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacaktır.

Saygılarımızla,

EK: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan 31429883-451.01 Sayılı Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı Yazısı

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.