"Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Başvuru Sürecinde Bulunan Firmaların Belgelerdeki Yükümlülüklerinde Süre Uzatımı''

Konu: "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Başvuru Sürecinde Bulunan Veya Sertifika Sahibi Olan Firmaların Gümrük İdaresine Bildirim Yapma, Belge Sunma, Eksiklikleri Giderme, Belgelerde Güncelleme Yapma Gibi Yükümlülüklerinde Süre Uzatımı Yapılmıştır"

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 52856264-106.03 sayılı ve Coronavirüs Tedbirleri

- Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları konulu yazıda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sürecinde bulunan veya sertifika sahibi olan firmalar tarafından, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36,158 ve 159. maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklerin belirlenen sürelerde yerine getirilmesi ile ilgili olarak;

- Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihi itibariyle vuku bulmuş olmaları durumunda, ilgili sürelerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu, bu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasından sonra bu sürelerin kaldıkları yerden devam edeceği,

- Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihinden sonra vuku bulması durumunda, söz konusu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar ilgili sürelerin işlemeye başlamayacağı

açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

EK: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 52856264-106.03 sayılı yazısı

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.