''E-Defterlerin / E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır"

Konu: "Kdv Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır"

23.03.2020 tarihli ve 126 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılan süre uzatımları aşağıdaki gibidir.

1. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

26.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24.04.2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması

31.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30.04.2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması 31.03.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30.04.2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

EK: 126 Sayılı VUK Sirküleri

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.