"30 Nisan 2020 Tarihine Kadar İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır"

Konu: "30 Nisan 2020 Tarihine Kadar İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır"

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesinde “Fevkalade Hallerde Tatil” başlığı altında “icra takiplerinin durdurulmasına ilişkin haller” düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir;

“Madde 330 – Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.”

Söz konusu düzenlemeye istinaden 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar;

• Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere,

• Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,

• Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına,

• İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

EK: 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.