"E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır"

Konu:"E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır"

509 sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbabından; a) 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihine, b) 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren eSerbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Mükellefler elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-imza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, genel tebliğde açıklanan aşağıdaki üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabileceklerdir:

1. GİB Portal Yöntemi,

2. Özel Entegratör Yöntemi,

3. Doğrudan Entegrasyon Yöntemi.

Sirkülerimiz ekinde yer alan duyuruda söz konusu yöntemlere dair kısa açıklamalara yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.