2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ

Konu: 2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI, ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK PRİM ÖDEMELERİ İLE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TAVAN VE TABAN ÜCRET TUTARLARI
SİRKÜLER:Sayı: 20020/007

2020 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak tespit edilmiştir.  

  • Sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık ve bireysel emeklilik ödeme tutarları

 

 

01.01.2020 – 31.12.2020

Yemek parası (günlük)

 5,89

Çocuk zammı (aylık)

58,86

(En çok 2 çocuk için)

 

Aile zammı (aylık)

294,30

Özel sağlık / BES primleri (Aylık)

882,90

 

  • Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları

 

01.01.2020–31.12.2020

Prime esas aylık kazanç tavanı

                       22.072,50  

Prime esas aylık kazanç tabanı

                       2.943,00  

  • Sigorta primine esas günlük tavan ve taban ücret tutarları

 

01.01.2020-31.12.2020

Prime esas günlük kazanç tavanı

735,75

Prime esas günlük kazanç tabanı

98,10

Saygılarımızla,

                                                                                

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr