Raporlama Hizmetleri

Muhasebesel işlemler doğrultusunda yönetime hazırlanan detaylı raporlar, işletmelerde düzenli bilgi akışını sağlamak ve yönetimi doğru bilgilendirmek açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

Raporlama Hizmetlerimiz: 

  • Muhasebe sisteminin finansal raporlamaya ve yönetim raporlamasına uygun olarak kurulması
  • Yurt dışına ana şirket tarafından konsolide edilecek finansal tabloların veya raporlama paketlerinin başta UFRS olmak üzere çeşitli muhasebe politikalarına göre hazırlanması
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar