Raporlama

Muhasebesel işlemler doğrultusunda yönetime hazırlanan detaylı raporlar, işletmelerde düzenli bilgi akışını sağlamak ve yönetimi doğru bilgilendirmek açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

Başlıca sunulan hizmetler ise,

  • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalardır.