Muhasebe Revizyonu

Muhasebe revize hizmetlerini dış kaynak (Outsourcing) vasıtasıyla gerçekleştirmek şirketinize ne tür faydalar sağlayacaktır?

  • Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’ na uygunluğunun sağlanması.
  • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması.
  • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü.
  • Her türlü muhasebe ve vergi danışmanlığı.