Muhasebe

Mazars Denge, yasaların gerektirdiği asgari şartları yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktadır. Bilgi toplama, işleme ve bu bilgiyi anlaşılabilir bir biçimde yönetime raporlamaya yönelik çalışmalar yapan muhasebe departmanı, yerli ve yabancı firmalardan oluşan geniş bir müşteri portföyüne hitap etmektedir.

Başlıca hizmetlerimiz;

  • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması,
  • Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi,
  • Resmi defterlerin yılsonu kapanışlarının yapılması,
  • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Share