Kurumsal raporlama

Hikayenizi tüm paydaşlarınıza etkili ve şeffaf biçimde aktarın

İyi raporlama, bir kurumun kültürüne açılan bir pencere gibidir. Son yıllarda, daha sıkı düzenlemeler ve paydaşların artan talepleri nedeniyle raporlama kalitesine yapılan vurgu artıyor. Şirketler, hikayelerini aktarmak için her zamankinden de çok çalışmak durumunda. Mazars Denge olarak, hızla büyüyen start-up'lardan tutun köklü uluslararası şirketlere kadar uzanan çeşitli kurumlarla çalışarak, açık ve etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oluyoruz.

 

Yaklaşımımız

Düzenleyici kuruluşlar, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, daha fazla mali şeffaflık ve kurumsal sürdürülebilirliğe dair somut kanıtlar talep ediyor. Sonuç olarak günümüzde raporların, finansal veri raporlamanın ötesine geçmesi ve stratejiyi, yönetişim kalitesini, ücret yapısını, hatta kuruluşun çevre, çalışanlar, toplum ve diğer paydaşlar üzerindeki etkisini kapsaması bekleniyor.

Şimdiden liderlik ekipleri üzerinde ağır bir külfet yaratan bu giderek uzayan şartlar listesinin daha da genişlemesi muhtemel. Mazars Denge olarak biz, müşterilerimizin en son kurumsal raporlama standartlarını karşılamasına ve hatta aşmasına yardımcı olma açısından parlak bir geçmişe sahibiz.

Pragmatik bir iş yaklaşımı sunmayı hedefleyen, finansal raporlama ve muhasebe bilgisini finans dışı raporlama uzmanlığıyla harmanlayan profesyonellerden oluşan bir ekibe sahibiz.

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda düzenli destek vererek entegre çözümler sunuyoruz:

Finansal 

  • Yeni muhasebe standartlarının hayata geçirilmesi;
  • Önerilen yeni muhasebe standart ve rehberlerinden kaynaklı zorlukların çözümü;
  • Tek düzen hesap planı dönüşümleri;
  • Konsolidasyon desteği;
  • Karmaşık konsolidasyonlar;

Finans dışı 

  • Finans dışı, entegre yıllık raporlar hazırlamak;
  • Kurumsal yönetim risk açıklamalarının hazırlığına yardımcı olmak;
  • Yönetime ve yönetim kuruluna rapor vermeyi ve dış açıklamaları gerçekleştirmeyi kolaylaştırmak için finans dışı verileri toplamak ve derlemek;
  • Temel performans göstergelerinin tespiti;
  • Entegre raporlama çerçeveleri geliştirme noktasında destek.

Yaklaşımımızı ve uzmanlığımızı ortaya koyan, “Beyond the GAAP” başlıklı aylık bültenimiz, ulusal ve uluslararası muhasebe standartları kuruluşları ve menkul kıymetler alanındaki düzenleyici kuruluşlar gibi, kurumsal raporlamayı etkileyebilecek yapıların düşünce tarzına dair içgörü sağlar.

 

Araç ve çözümlerimiz

Faaliyetlerimize güç katan ve daha fazla değer ve daha etkili iç görüler sunmamızı sağlayan, bize özel araçlar ve çözümleri tasarlama ve geliştirme yönündeki inovasyon faaliyetlerimiz kesintisiz sürüyor.

 

Ekibimiz

Yeni muhasebe ve kurumsal raporlama standartlarını incelemekten sorumlu, dünyanın farklı bölgelerindeki yasal gerekliliklere hakim ve farklı sektörlerde kapsamlı deneyimi bulunan profesyonellerle çalışıyoruz.

Ekibimizin üyeleri düzenli olarak regülatörlerle buluşuyor, sektörel çalışma gruplarına katılıyor, ve gerek bilgi gerek en iyi uygulamaları paylaşan küresel ve entegre bir ekip olarak hareket ediyor; bu sayede, müşterilerimize geleceğin standartları ve bunların olası yansımaları konusunda proaktif tavsiyelerde bulunmak için ideal bir konumda bulunuyoruz.