Finansal denetim

Yönetim üzerindeki gözetimi güçlendirmek ve paydaş ilişkilerini geliştirmek

Mazars Denge olarak adil ve müreffeh bir dünyanın ekonomik temellerini atmak açısından denetimin kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Denetim, her daim işimizin merkezinde yer alan bir faaliyettir. Biz toplum yarar için faaliyetlerimizi yürütürken denetlediğimiz kurumları ve paydaşlarını önemseyerek, bir bütün olarak topluma fayda sağlayacak sürdürülebilir şirketlerin inşa edilmesine destek oluyoruz.

Yaklaşımımız

Özel şahıslara ait şirketlerden tutun dünyanın en büyük kurumsal firmalarına kadar uzanan çok geniş bir müşteri yelpazesine sahibiz. Kritik pazarlara ve farklı sektörlere odaklanan uzman ekiplerimiz sayesinde size ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı sağlayabiliriz. Mazars Denge ile çalışmak, tek bir temas kişisi üzerinden birleşik ve uluslararası bir ekipten yararlanmak anlamına gelir.

Kaliteli bir denetim hizmeti demek; içgörü sunmak, şeffaflık sağlamak ve yapıcı bir eleştiri getirmek demektir. Bu da, şirketlerin paydaşlarına rapor verme biçimine dair güven oluşmasını sağlar. Ancak iş orada bitmez: Titiz ve bağımsız bir denetim, denetlediğimiz kuruluşları geleceğe hazırlayacak, güvenilir bir kontrol ve güvence çerçevesi inşa etmeye de yardımcı olur.

Bize göre denetim, her şeyden önce insana dairdir. Güven inşa eden ve somut olarak değer katan, olumlu, verimli ilişkiler kurmaya odaklanırız. Her Mazars Denge denetimi kendine özgüdür. Denetlediğimiz şirketin iş modeli, kültürü ve ekosistemini kavramak için gerekli zamanı ayırır ve paydaşlarının ihtiyaçlarını dikkate alır, denetim stratejisini de bu sayede belirlenen spesifik risklere göre şekillendiririz.

Özenli bir geçiş süreciyle başlayıp denetim süreci boyunca, bütün ilgili paydaşlarla sürekli bir diyalog geliştirip net, pragmatik ve vakitlice bir iletişim kurarız. Titizliğimiz, düşüncemizin bağımsızlığı, sebatımız ve sağlam duruşumuz bizim için gurur kaynağıdır. En son teknolojiler, küresel yöntemler ve süreçlerden güç alarak, güvenilir, nesnel ve içgörülü tespit ve görüşler ortaya koyarız.

Durmaksızın insanlar, süreçler, eğitim ve teknolojiye yatırım yapan Mazars Denge, denetim tekliflerini devamlı olarak geliştiriyor. Küresel denetim platformumuz Atlas bünyesinde geliştirdiğimiz araç setiyle, değer katan, tutarlı ve verimli kalite denetimleri gerçekleştiriyoruz. Küresel denetim inovasyon programımız "Denetimi Baştan Kurgulamak", düzenli müşteri anketleri aracılığıyla tespit ettiğimiz müşteri ihtiyaç ve ilgilerine yanıt vermemizi sağlıyor.

Bu benzersiz, insan merkezli yaklaşım, araçlar ve programımız sayesinde, artırılmış bir denetim deneyimi sunuyoruz: salt mevzuata uyumun ötesine geçerek, sürdürülebilir şirket, ekonomi ve toplumların gelişimine katkıda bulunan bir denetim.

 

Araç ve çözümlerimiz

Denetçilerimizi, gelişkin beceri, süreç ve araçlarla güçlendirerek piyasaya daha fazla tutarlılık, verim ve değer sunmalarını sağlıyoruz.

Küresel denetim platformumuz Atlas, entegre şirketimizin ve uluslararası müşteri tabanımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bilginin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını destekleyen ve ekipler arasında çok yönlü etkileşim üzerinden pürüzsüz, entegre denetimleri mümkün kılan Atlas, birden çok uzmanlık alanı ve birden çok ülkede çalışan ekiplerin işini kolaylaştırır.

İşinizi daha iyi kavramak, risklerinizi değerlendirmek, ve ekiplerimizin gerçekten önemli olan konulara odaklanmasını sağlayan verim artışları sağlamak için, günlük giriş testi, gelir tahakkuku ve yatırımlar gibi denetim alanlarında veri analitiğine başvuruyoruz.

Güvenli müşteri portalı çözümlerimizde, denetim sürecinde iki yönlü iletişim sağlamak için ilerleme raporlarına ve kontrollere dair gözlemlere başvurulur.

 

Ekibimiz

Biz farklı sektör, hizmet ve bölgeleri kapsayan tek, çevik, entegre ve işbirliği esaslı bir ekibiz. Bu da, uzmanlaşmış yerel bilgimiz ile küresel düzlemde tek firma olmamızın getirdiği uluslararası bakış açımızı harmanlamamızı sağlıyor. Size kusursuz bir hizmet sağlamak için doğru uzmanlığa sahip doğru kişileri doğru zamanda bir araya getiriyoruz.