Bağımsız güvence & incelemeler

Güvenilir bilgi ve süreçlerden beslenen özgüvenli karar alma mekanizmaları.

Özellikle veriye erişimin çok yaygın olduğu günümüz dünyasında, güvenilir ve muteber bilgi tüm paydaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Yasal denetimlerin yanı sıra, mevzuat şartlarını karşılamanıza, şeffaflık sağlamanıza ve paydaş katılımını arttırmanıza yardımcı olacak bir dizi güvence hizmeti sunuyoruz.

 

Yaklaşımımız

İş performansı ve bilgisinin farklı alanlarında uzman görüşlerine dayanan, bağımsız güvence hizmetleri sağlıyoruz. Uluslararası mesleki standartların şartlarını karşılayan söz konusu görüşler, güvenilirliği artırırken paydaşların daha fazla şeffaflık ihtiyacına da yanıt veriyor.

Mazars Denge olarak bir dizi alanda güvence incelemesi gerçekleştiriyoruz:

 • İç kontroller
 • İnsan hakları;
 • Kurum kültürü;
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele;
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık;
 • Veri gizliliği veya güvenliği; 
 • Dolandırıcılık;
 • Karbon emisyonları;
 • Yereldeki mevzuat şartları doğrultusunda kurumsal raporlara dahil edilen finans dışı açıklamalar

Bu incelemeler şirketlerin

 • Mevzuat şartlarını karşılamasını;
 • Şeffaflığı güçlendirip paydaş katılımını artırmasını ve müşteri, yatırımcı, düzenleyici kuruluş ve diğer paydaşlar nezdinde rekabet avantajı yakalamasını;
 • Çevre, toplum, yönetişim ve diğer alanlarda dış derecelendirme puanlarını yükseltmesini;
 • Rakiplerin ortaya koyduğu şeffaflık taleplerini karşılamasını;
 • Daha isabetli ve güvenilir bilgilerle şirket içi karar süreçlerini geliştirmesini sağlar

 

Birlikte çalışarak, ne tür bir güvence düzeyinin ihtiyaçlarınıza, paydaşlarınızın beklentilerine ve geçerli raporlama çerçevelerinin koşullarına uygun olduğunu belirleyebiliriz.

 

Araç ve çözümlerimiz

Ekiplerimiz, uluslararası profesyonel standartlarla uyum içinde geliştirilmiş tutarlı yöntemler uygular ve firma çapında bağımsızlık ve kalite güvence politikalarımızı hayata geçirir: çeşitli lider kuruluşlarla işbirliği içinde şirket içinde geliştirdiğimiz, yaygın kabul gören ve ödül kazanmış araçlar da bunlara dahildir. Örneğin Mazars ve Shift'in (önde gelen bir iş ve insan hakları STK'sı) beraber geliştirdiği BM Raporlama Rehberi ve Güvence Çerçevesi Kılavuz İlkeleri, şirketlere insan hakları alanındaki itibarlarını yönetme açısından net bir yönelim sunarak, insan hakları performanslarını güçlendirmelerine ve şirketleri için uzun vadeli değer yaratmalarına destek olur.

 

Ekibimiz

Küresel profesyonelleri bir araya getiren ekibimiz, finansal raporlama ve muhasebe alanında güçlü bir arka plana ve iletişim, mühendislik, bilim ve operasyonlar konusunda uzmanlığa sahiptir. Her bir görev için kurumsal ve finansal raporlama, muhasebe, ayrıca sürdürülebilirlik konularında donanımlı, farklı kökenlerden gelen uzmanlar ve sektör eksperlerinden oluşan size has ekipler kurarak, ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.