Bağımsız ve Özel Amaçlı Denetim

Mazars Denge müşterilerine uluslararası standartlarda bağımsız ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimizde, derin teknik bilgiye sahip, çeşitli kabiliyetleri olan üyelerden oluşmuş denetim kadroları, size en kaliteli hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet ettiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz inşaat, imalat, tekstil, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, finans, perakende, havayolları, makine, elektronik, petrol, yatırım ve bankacılık, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb. sektörlerde yer almaktadır.

Denetim departmanımız 1988 yılında kurulmuş ve şirketimiz bünyesinde 1998 yılında yeniden organize edilmiştir. Denetim departmanımız faaliyetlerini dünya çapında bir şirket olan ortağı Mazars'ın programları doğrultusunda tüm teknik bilgisinden faydalanarak sürdürmektedir.

Şirketimiz, Mazars Grubu'nun Türkiye temsilcisi olarak, Sarbanes-Oxley Yasası çerçevesinde Amerika'da halka açık şirketlerin bağımsız dış denetimlerini yapacak kuruluşları yetkilendiren PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) tarafından Türkiye'de yetkilendirilmiş az sayıdaki bağımsız denetim firmalarından biridir.

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları'na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) düzenlemeleri,  Enerji Piyasası Mevzuatı, Hazine Müsteşarlığı sigortacılık düzenlemeleri, Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,
 • Mali tabloların UFRS, US GAAP, Alman, Fransız, İtalyan muhasebe prensipleri gibi farklı muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması,
 • TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması,
 • Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporları hazırlanması,
 • Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks operasyonlarda, Şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri,
 • Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması,
 • Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması,
 • Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması,
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması ve danışmanlık hizmetleri.
   

Şirketimiz Türkiye’de;

 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasasında,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında,
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında,
 • Dünya Bankası, IFC ve ilişkili kuruluşların özel projelerinde bağımsız dış denetimlerini yaptırmak için tercih ettiği bağımsız denetim firmaları kısa listesi içindedir.
 • Şirketimiz, 2002 Sarbanes-Oxley Yasası çerçevesinde Amerika'da halka açık şirketlerin bağımsız dış denetimlerini yapacak kuruluşları yetkilendiren PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)  tarafından Türkiye'de yetkilendirilmiş az sayıdaki denetim firmalarından biridir.

2013 T.C Hazine Müsteşarlığı Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2013 Kamu Gözetimi Kurumu Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

BDDK Kalite Güvence Sistemi Politika ve Uygulamalarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2014 Kamu Gözetimi Kurumu Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2014 Kamu Gözetimi Kurumu Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2015 Kamu Gözetimi Kurumu Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2015 (güncel versiyon) Kamu Gözetimi Kurumu Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

31.12.2015 Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. HM Şeffaflık Raporu'na ulaşmak için lütfen

Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. 31.12.2015 KGK Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. 31.12.2015 (güncel versiyon) KGK Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2014 T.C Hazine Müsteşarlığı Şeffaflık Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Documents

Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM AŞ - 2020 Yılı Şeffaflık Raporu
Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM AŞ - 2020 Yılı Şeffaflık Raporu
2020 Yılı Şeffaflık Raporu - Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
2020 Yılı Şeffaflık Raporu - Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Denge Ankara 2017 Yılı Şeffaflık Raporu
Denge Ankara 2017 Yılı Şeffaflık Raporu
Kamu Gözetimi Kurumu 2017 Yılı Şeffaflık Raporu
Kamu Gözetimi Kurumu 2017 Yılı Şeffaflık Raporu
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. HM Şeffaflık Raporu 31.12.2017
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. HM Şeffaflık Raporu 31.12.2017
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.31.12.2016 KGK Şeffaflık Raporu (son)
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.31.12.2016 KGK Şeffaflık Raporu (son)
Denge Ankara 2016 Yılı Şeffaflık Raporu
Denge Ankara 2016 Yılı Şeffaflık Raporu
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.31.12.2016 KGK Şeffaflık Raporu
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.31.12.2016 KGK Şeffaflık Raporu
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. HM Şeffaflık Raporu 31.12.2016
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. HM Şeffaflık Raporu 31.12.2016