Denetim & Güvence

Paydaşlara ve topluma güven & şeffaflık sunan bağımsızlık ve titizlik

Hızla değişen iş dünyasında, kapsamlı ve nesnel denetim son derece kıymetli. Şirket raporlaması alanında kamuoyunun itimadını kazanmak, iş ilişkilerine zemin oluşturan güveni güçlendirip verimli sermaye tahsisini kolaylaştırarak yatırım ve büyümeyi destekler.

Tek bir ekip olarak çalışmamızı sağlayan entegre yapımız sayesinde, mevzuata uyumun ötesine geçen özgün ve insan merkezli bir yaklaşım sunuyoruz. Her görevde doğru vasıflara sahip, doğru insanları bir araya getirip kolektif bilgimizden faydalanıyoruz ve tutarlı araçve metodolojiler kullanarak, her boyut ve yapıdan bölgesel, ulusal ve uluslararası şirketlere hizmet sunuyoruz.

Denetim ve güvence faaliyetlerimizde müşterilerimize içgörü sağlıyor ve şeffaflık sunuyoruz. Karşılıklı itimat ve saygıya dayalı yapıcı eleştirinin, kuruluşların paydaşlarına rapor verme yöntemlerine dair güven inşa ettiğine inanıyoruz. Mazars Denge denetimlerinin bir şirkete, hissedarlarına ve diğer paydaşlara gerçek anlamda fayda sağlamasını mümkün kılan tam da bu titiz yaklaşımdır. Bu yaklaşım, sürdürülebilir şirketlerin ve ekonomilerin gelişimine katkıda bulunarak topluma da azami yarar sağlar.

 

Nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Finansal denetim
  • Kurumsal raporlama
  • Bağımsız güvence & incelemeler
  • Eğitim hizmetleri

Document

Bağımsız Denetim Hizmetleri
Bağımsız Denetim Hizmetleri