Orta Ölçekli şirket ve girişimler, sektörlerinde ve iş koşullarında çeşitli değişimler yaşayabiliyorlar. Şirket liderleri ve yönetim kadroları sürekli olarak yıkıcı rekabet, yetkin insan kaynağı ihtiyacı, teknoloji ve hukuki gelişmeler gibi faktörlere karşı aksiyonlar geliştirmek üzere çalışıyorlar.

Mazars, işletmenizin bu zor koşul ve değişimler karşısında daha güçlü ve esnek olabilmesi, uzun vadede şirket değerine odaklı bir şekilde operasyonlarını sürdürebilmesi ve doğru zamanda doğru atılımları yapabilmesi için çeşitli çözüm ve hizmetler önermektedir.  

Yaptığımız görüşme ve çalışmalarda duyduğumuz bu tür problemler, orta ölçekli işletmeler ve aile şirketlerinin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeleri önünde ciddi engel oluşturuyorlar. 

Mazars'ın Avrupa'da 72bin orta ölçekli şirketin finansallarına yönelik yapmış olduğu araştırmaya göre 4 sene içinde şirketlerin %35'i bulundukları performans segmentlerinden alt segmentlere kaymışlar. Türkiye'de ise İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 1000 sanayi şirketi çalışmasında cirosu 500 milyon TL'nin altındaki şirketlerin %10'u cirosal anlamda bulundukları segmentteki yerlerini kaybetmişler.  Sınıf atlamayı başaranlar da mevcut: en alt segmentteki şirketlerin %30'u, orta segmentteki şirketlerin %10'u bir üst segmente geçmeyi başarabilmişler.

Orta ölçekli firmaların sıçrayış gerçekleştirebilmelerinin önündeki en büyük engel likidite ve sermaye yetersizliği olarak karşımıza çıkıyor.  Avrupalı firmaların en likit olan %20'sinde kısa vadeli borçları düşüldükten sonra ortalama 15 günlük, %60'ında ise 2 günlük operasyonlarını karşılayabilecek nakitleri mevcut.  Sermaye yetersizliğini aşmaları ise uzun vadeli "firma değerine" bağlı kalıyor.

Yaptığımız anket ve görüşmeler sonucunda katılımcıların %72'si uzun vadeli şirket değerinin öncelikli hedeflerinden biri olması gerektiğini, ancak sadece %23'ü günlük faaliyetlerinin bu amaca hizmet ettiğini belirtiyor.

Firma Değeri'nin belirlenmesinde ana iş modelinin (perakende, distribütör, üretici, vb.) ve firma karlılığının etkisinin yanısıra:

  • Firmanın hedeflediği pazar ve bu pazardaki pozisyonu,
  • Büyüme planı,
  • Ürün/hizmetlerinin kalitesi,
  • Operasyonel etkinliği,
  • Organizasyon yapısı,
  • Kurumsallığı ve yönetim ekibinin deneyim ve yetkinliği öne çıkıyor. 

Hedeflenilen Değer'e ulaşabilmek için başlangıç olarak firmaların bu bahsedilen faktörlere ait gelişim ihtiyaçlarını belirlemeleri, önceliklendirmeleri ve belirli periyotlarda takip edecekleri bir yol haritasına koymaları gerekiyor.

Firmalara bu yolda destek verebilmek amacıyla, Mazars, müşterileri ve iş liderleri ile birlikte ''Optimize" ürün ve yaklaşımını geliştirdi."Optimize", "verimlileştirme, ileriye gitme" anlamına geliyor.  "Optimize" metodolojisi ile, bir şirketin uzun vadeli hedefleri, pazardaki pozisyonu, operasyonları,  organizasyonu, riskleri ve genel performansını birarada değerlendirerek büyüme yolculuğu için gerekli aksiyonlar ve yol haritası kısa zamanda belirleniyor. 

Uluslararası deneyimler için: https://www.mazars.co.uk/Home/Your-needs/Entrepreneurs/Optimize

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?