Yönetim Danışmanlığı

Mazars Denge, Türkiye’nin 6 ili ve 7 ofisinde çalışan 360 profesyonelle ve 1.500’den fazla müşterisiyle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Denizli ve Gaziantep ofislerinde aynı kalite standartlarında Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetlerini vermektedir. Mazars Denge müşterilerinin ayrıcalığı, butik hizmet anlayışıyla üst düzey ilgi görmeleridir. Mazars Denge’nin 15’i YMM 35 partneri ve 19 direktörü, müşterilerin ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgilenerek bu üst düzey ilgiyi temin etmektedir.

Mazars Denge olarak çeşitli sektörlerdeki gelişmeler, stratejik ve operasyonel ihtiyaç ve problemler konusunda kazandığımız yüksek deneyim ve bilgi, Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı birimimiz ile müşterilerimiz için erişilebilir hale getirilmektedir.

Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı Yaklaşımı

Şirketler, pazar ve rekabet koşullarına bağlı olarak mevcut pozisyonları ve operasyonlarına yönelik fırsatları sürekli olarak değerlendirmekte ve bunlara yönelik kararlar almaktadırlar. Hedef: Gelirin karlı ve sürdürülebilir olarak iş ortakları ve müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek şekilde artan bir şekilde üretilmesidir. Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı ekibi, şirketlerin kritik zamanlarda en doğru kararları almalarına yönelik çözüm odaklı, bütünsel ve analitik yaklaşımlar getirmektedir.

İşletme Görünürlüğü

Büyümekte olan, küçük veya orta ölçekli bir firmayı yönetirken karşılaşılan operasyonel kompleksitelerin çokluğu, işin performansının takibi ve değerinin arttırılmasına olan odağın kaçırılmasına sebep olabiliyor. Mazars olarak, işin performansını anlaşılır hale getirerek arttırılması ve büyüme için doğru zamanda, doğru kararların alınmasını sağlıyoruz.

Daha fazla

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?