Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

41 yıllık deneyimi olan Mazars Denge, Türkiye çapında 6 şehirde (İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İzmir) çalışan 32'si ortak (15’i yeminli mali müşavir ) olmak üzere 337 profesyonelle farklı sektörlerden 1.000’i aşkın şirketi (%50’den fazlası çok uluslu işletmeler) içeren bir portföye sahiptir. Mazars Denge Türkiye’nin önde gelen 5 bağımsız denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık şirketinden biri olarak müşterilerine özel, kaliteli hizmet sunar.

Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri, işletmenin hem performansını hem de gelecekteki beklentilerini kapsayan objektif bir bakış açısıyla hem alıcılara hem de satıcılara karar alma kabiliyeti sağlar. Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri ekibi, mali sonuçlarla birlikte muhasebe uygulamalarının güvenilirliğini değerlendirir ve hedeflenen şirketi mali ve operasyonel açıdan güçlü yönleri ve riskleri bakımından analiz eder ve yatırımcılara doğru karar alabilmeleri için yardımcı olur.

Genel Kapsam

• Dataroom yönetimi, hazırlığı

• Hedeflenen şirketin geçmişinin ve yürüttüğü faaliyetlerin gözden geçirilmesi; mali sonuçlarının analizi

• Şirketin FVA.K’ünün ve kazanç analizinin (normalleştirilmiş kazançlar) gözden geçirilmesi; kazançlara etki eden

kalemlerin (tekrar etmeyen kalemler, operasyonel olmayan kalemler ve muhasebe sorunları) anlaşılması

• Varlıkların, borçların, operasyonel gelir ve giderlerin ve ilişkili taraf işlemlerinin önemli yönleri ile analizi

• İnsan kaynakları yapısının analizi

• İş planının ve varsayımların gözden geçirilmesi

Finansal Özel İnceleme Hizmetlerindeki Sektörel Tecrübemiz

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri İşlem Sürecinde Nerede Yer Alır?

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?