Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

Son yıllarda Türkiye’de gerçekleşen birleşme ve satın alım işlemleri sayıca ve işlem tutarı bazında oldukça artmıştır. Bu artış finansal danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Kurumsal şirketlerin ve özel sermaye fonlarının Türkiye’ye olan ilgisi, Şirketlerin finansal danışmanlık hizmetleri arayışına girmeleri sonucunu doğurmuştur.

Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri, işletmenin hem performansını hem de gelecekteki beklentilerini kapsayan objektif bir bakış açısıyla hem alıcılara hem de satıcılara karar alma kabiliyeti sağlar. Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri ekibi, mali sonuçlarla birlikte muhasebe uygulamalarının güvenilirliğini değerlendirir ve hedeflenen şirketi mali ve operasyonel açıdan güçlü yönleri ve riskleri bakımından analiz eder ve yatırımcılara doğru karar alabilmeleri için yardımcı olur.

Genel kapsam

• Dataroom yönetimi, hazırlığı

• Hedeflenen şirketin geçmişinin ve yürüttüğü faaliyetlerin gözden geçirilmesi; mali sonuçlarının analizi

• Şirketin FVAÖK’ünün ve kazanç analizinin (normalleştirilmiş kazançlar) gözden geçirilmesi; kazançlara etki eden kalemlerin (tekrar etmeyen kalemler, operasyonel olmayan kalemler ve muhasebe sorunları) anlaşılması

• Varlıkların, borçların, operasyonel gelir ve giderlerin ve ilişkili taraf işlemlerinin önemli yönleri ile analizi

• İnsan kaynakları yapısının analizi

• İş planının ve varsayımların gözden geçirilmesi

Finansal Özel İnceleme Hizmetlerindeki Sektörel Tecrübemiz

• B2B

• Medya

• Sigorta ve Emeklilik

• Ödeme Sistemleri

• Endüstriyel Ürünler / İmalat

• E-Ticaret

• Telekominikasyon

• Tüketici Ürünleri

• Perakende

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

• Özel fiyat anlaşmasının müzakere edilmesi ve hazırlanması

• Özel fiyat anlaşmasının imzalanması

• Tamamlama değerlendirmesi ve son satın alma fiyatı tespiti

• Birleşme sonrası entegrasyon

• Beyan ve taahhütlerin takibi ve earn-out’un hesaplanması

Document

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri