Bilgi Teknolojileri Denetim Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Elektronik dönüşümün, ticaret sanayi ve sosyal alanlara hakim olduğu günümüz dünyasında bilgiye sahip olmak kadar onu korumak da önem taşımaktadır. Mazars Denge, yetkin ve çözüm odaklı bir ekiple Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Denetim alanlarında şirket süreçlerinin hedeflenen stratejik yaklaşıma uygun işlemesine destek vermektedir.

Mazars Denge Bilgi Güvenliği Hizmetleri 3 ana başlıkta toplanmaktadır:

1. Uyum ve Yönetişim

Siber güvenlik risklerini adreslemek için uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalar ve standartlar kanıtlanmış ve bütüncül bir bakış sunmaktadır. Bu standartlara ilişkin sertifikasyonlar tedarik zincirindeki müşterilere siber güvenlik risklerinin etkin, kapsamlı ve devamlı şekilde yönetildiği konusunda güvence sağlamaktadır. Mazars Denge, şirketlerin en iyi uygulamalara ve standartlara uyumunu sağlayarak yönetişim kalitesini arttırmaktadır.

Bu sayede:

• İş kararları desteklenerek yüksek kalitede bilgi sağlanır.
• Stratejik hedef ve iş süreçlerinin gerçekleşmesinde verimli ve inovatif şekilde Bilgi Teknolojilerinin kullanımını sağlanır.
• Güvenilir, becerikli ve verimli teknoloji uygulamalarıyla operasyonel mükemmeliyet kuruma kazandırılır.
• BT risklerinin kabul edilebilir seviyede yönetilebilmesini sağlanır.
• BT hizmetleri ve teknoloji maliyetlerinin optimize edilmesi sağlanır.
• İlgili kanun, yönetmelik, sözleşme ve politikalara uyum süreçleri desteklenir.
• BT yönetişim siber güvenlik seviyesi yükseltilerek, geniş çaplı saldırılara karşı savunma kapasitesi iyileştirilir ve olaylardan etkilenme riski ve etkisi azaltılır.

Uyum ve Yönetişim Alanındaki Hizmetlerimiz:

> Cobit 4.1 ve Cobit 5
> PCI DSS 3.2
> ISO 27001:2013
> NIST Siber Güvenlik
> Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVK)
> BDDK BT ilişkin yönetmelik ve standartlar
> BTK BT ilişkin yönetmelik ve standartlar
> Bilgi güvenlik risk stratejisi
> Tedarikçi denetimleri
> Denetim hazırlık değerlendirmesi

2. Bilgi Teknolojileri Yetkinlikleri 

Bilgi Teknolojileri(BT) Yetkinlikleri analizi var olan BT kapasitesinin güncel en iyi uygulamalar ile karşılaştırılması ve iyileşme önerilerinin yapılmasıdır. Çalışma sonuçları kullanılarak iş süreçlerinin, etkin, çevik ve güçlü BT organizasyonu ile desteklenerek uzun vadeli stratejileri gerçekleştirmesine yardımcı olunmaktadır. Mazars Denge, BT yetkinlik analizlerini kullanarak BT yetkinliklerinin arttırılmasa destek olur.

Bu sayede;

• BT iş stratejisine destek olacak ve etkinlik sağlayacak şekilde yeniden konumlandırılır.
• BT maliyetleri azaltılır.
• Günlük operasyon performansı iyileştirilir ve verimlilik arttırılır.
• Raporlama yapılarına gerçek zamanlı, kesin ve doğru veri ile erişim iyi seviyede şeffaflık sağlanır.
• Politika, prosedür, kanun ve yasal düzenlemelerle uyum güçlendirilir.
• Risk giderme planları (ör. Felaket Kurtarma, BT Güvenlik) sayesinde genel risk seviyesi düşürülür.

BT Yetkinlikleri Alanındaki Hizmetlerimiz:

> BT stratejik yönetimi
> Kurumsal mimari yönetimi
> Bilgi güvenliği yönetimi
> Bilgi envanteri yönetimi
> İnsan kaynakları yönetimi
> Program ve proje yönetimi
> Yazılım geliştirme yönetimi
> Erişim ve Kimlik yönetimi
> Servis Yönetimi
> Tedarikçi Yönetimi
> Teknik altyapı yönetimi
> Araştırma, geliştirme ve mühendislik (Inovasyon Süreçleri)
> Son kullanıcı deneyim tasarımı
> İş sürekliliği hizmetleri
> Süreç ve doküman tasarımı

3. Teknik Altyapı

Teknik altyapı güvenliği hizmetleri, sunucu, güvenlik duvarı, altyapı elemanları ve ilgili sistem ve yapılara ilişkin teknik danışmanlık ve denetim süreçlerini içermektedir. Hizmet içeriğinde esas olarak hassas verilere ve bilgilerin çalınmasına karşı, genellikle kuruluşlarda kimlik doğrulama ve koruma için kullanılan bir dizi tekniğin değerlendirme ve iyileştirmeleri gerçekleştirilmektedir. 

Teknik Altyapı Güvenliği Hizmetlerimiz:

> Konfigürasyon yönetimi
> Güvenlik ürün seçim danışmanlığı
> Güvenlik referans mimarisi
> Güvenlik veri mimarisi
> Altyapı cihazları gözden geçirme
> Güvenlik cihaz yönetimi
> Teknik tasarım
> Teknik gelişim
> Operasyonel güvenlik
> Güvenlik sıkılaştırma analizleri

Document

Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri
Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri