Danışmanlık Hizmetleri

Mazars Denge Danışmanlık Hizmetleri interdisipliner yapısıyla farklı konularda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır.

Mazars Denge, müşterilerinin yönetsel, dijital ve finansal konularda hedefledikleri gelişimi gerçekleştirebilmeleri için farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2017 yılında yeniden yapılandırılan Danışmanlık Hizmetleri, uluslararası sertifikalarla kalitesi tasdik edilmiş bir yapı haline getirilmiştir. Mazars Denge Danışmanlık Hizmetleri, interdisipliner yapısıyla farklı konularda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarken bir şirketin gelişimi için tek bir alanda yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı günümüzde, holistik bir yaklaşım sunmaktadır.

Information Technologies Audit, Security and Consultancy Services

In our modern world, the electronic communications revolution is profoundly transforming all spheres of daily life, commercial, industrial and social. That means protecting information is as important as possessing it. With a competent, solution-oriented team, Mazars Denge ensures that company processes in the data security, cybersecurity and IT audit areas serve the company’s strategic goals. Today, as electronic transformation dominates commercial life, we believe that
Information Security plays a vital role in business sustainability.

Management Consultancy

Established in Istanbul in 1977, Mazars Denge operates in 6 provinces with 330 professionals. Mazars Denge has attained an international presence through its partnership with Mazars Group, located in Paris. Considered one of the 10 greatest audit firms in the world, Mazars operates in 86 countries, with more than 300 offices and 20,000 professionals offering tax, audit, accounting and consultancy services to their clients.

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

Mazars Denge finansal özel inceleme hizmetleri bölümü objektif bir bakış açısıyla işletmelerin performansını ve durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyerek satıcı, alıcı taraflar için güven sağlar.

Mazars Denge Finansal İnceleme Hizmetleri ekibi hedeflenen şirkete ilişkin muhasebe uygulamalarının güvenilirliğini, şirketin finansal sonuçları ile birlikte olarak, ilgili yatırımı finansal ve operasyonel anlamda güçlü yönleri ve riskleri açısından değerlendirir ve yatırımcıya karar verebilmesi için yardımcı olur.

Kurumsal Finansman

Uzun yıllar kurumsal finansman alanında çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Günümüz rekabet koşulları, regülasyonlar, yasa ve mevzuata uyum zorunlulukları, değişen yönetim ihtiyaçları ve artan teknoloji kullanımı şirketler için risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Yönetim Danışmanlığı

Mazars Denge olarak çeşitli sektörlerdeki gelişmeler, stratejik ve operasyonel ihtiyaç ve problemler konusunda kazandığımız yüksek deneyim ve bilgi, Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı birimimiz ile müşterilerimiz için erişilebilir hale getirilmektedir.

Share