Danışmanlık Hizmetleri

Mazars Denge Danışmanlık Hizmetleri interdisipliner yapısıyla farklı konularda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır.

Ana faaliyet alanları:

  • Kurumsal Finansman Hizmetleri (Değerleme, Birleşme ve Satınalma ve diğer kurumsal finansman hizmetleri)
  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
  • Kurumsal Yönetim, Risk, Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri
  • Bilgi Teknolojileri ve Risk Hizmetleri 

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

Mazars Denge finansal özel inceleme hizmetleri bölümü objektif bir bakış açısıyla işletmelerin performansını ve durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyerek satıcı, alıcı taraflar için güven sağlar.

Mazars Denge Finansal İnceleme Hizmetleri ekibi hedeflenen şirkete ilişkin muhasebe uygulamalarının güvenilirliğini, şirketin finansal sonuçları ile birlikte olarak, ilgili yatırımı finansal ve operasyonel anlamda güçlü yönleri ve riskleri açısından değerlendirir ve yatırımcıya karar verebilmesi için yardımcı olur.

Kurumsal Finansman

Uzun yıllar kurumsal finansman alanında çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Kurumsal Yönetim, Risk, Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Günümüz rekabet koşulları, regülasyonlar, yasa ve mevzuata uyum zorunlulukları, değişen yönetim ihtiyaçları ve artan teknoloji kullanımı, şirketler için risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur.

Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Share