Danışmanlık Hizmetleri

Mazars Denge Danışmanlık Hizmetleri interdisipliner yapısıyla farklı konularda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır.

Mazars Denge, müşterilerinin yönetsel, dijital ve finansal konularda hedefledikleri gelişimi gerçekleştirebilmeleri için farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2017 yılında yeniden yapılandırılan Danışmanlık Hizmetleri, uluslararası sertifikalarla kalitesi tasdik edilmiş bir yapı haline getirilmiştir. Mazars Denge Danışmanlık Hizmetleri, interdisipliner yapısıyla farklı konularda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarken bir şirketin gelişimi için tek bir alanda yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı günümüzde, holistik bir yaklaşım sunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Denetim Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Elektronik dönüşümün, ticaret sanayi ve sosyal alanlara hakim olduğu günümüz dünyasında bilgiye sahip olmak kadar onu korumak da önem taşımaktadır. Mazars Denge, yetkin ve çözüm odaklı bir ekiple Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Denetim alanlarında şirket süreçlerinin hedeflenen stratejik yaklaşıma uygun işlemesine destek vermektedir.

Yönetim Danışmanlığı

Mazars Denge olarak çeşitli sektörlerdeki gelişmeler, stratejik ve operasyonel ihtiyaç ve problemler konusunda kazandığımız yüksek deneyim ve bilgi, Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı birimimiz ile müşterilerimiz için erişilebilir hale getirilmektedir.

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri

41 yıllık deneyimi olan Mazars Denge, Türkiye çapında 6 şehirde (İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İzmir) çalışan 32'si ortak (15’i yeminli mali müşavir ) olmak üzere 337 profesyonelle farklı sektörlerden 1.000’i aşkın şirketi (%50’den fazlası çok uluslu işletmeler) içeren bir portföye sahiptir. Mazars Denge Türkiye’nin önde gelen 5 bağımsız denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık şirketinden biri olarak müşterilerine özel, kaliteli hizmet sunar.

Kurumsal Finansman

Uzun yıllar kurumsal finansman alanında çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Günümüz rekabet koşulları, regülasyonlar, yasa ve mevzuata uyum zorunlulukları, değişen yönetim ihtiyaçları ve artan teknoloji kullanımı şirketler için risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Yönetim Danışmanlığı

1977 yılında İstanbul’da kurulan Mazars Denge, bugün 6 şehirde 330 çalışanıyla müşterilerine hizmet vermektedir Mazars Denge’nin Türkiye’deki gücü merkezi Paris’te bulunan Mazars grubu üyeliğiyle uluslararası bir anlam kazanmıştır. Dünyanın en büyük 10 denetim rması arasında yer alan Mazars, dünya çapında 79 ülkede ve 270’nin üzerinde o ste, 18.000 profesyonelden oluşan kadrosu ile müşterilerine vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Share