Bağımsız Denetim Hizmetleri

Mazars Denge derin teknik bilgiye ve çeşitli uzmanlık alanlarına sahip kadrolardan oluşmuş denetim ekipleriyle size en kaliteli butik hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet verdiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz imalat, inşaat, tekstil, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, nans, sigorta, yatırım ve bankacılık, perakende, havayolları, makine, elektronik, petrol, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar vb. sektörlerde faaliyet göstermektedir.

 1988’den beri faaliyetlerini sürdüren denetim departmanımız 1998’de yeniden yapılandırılmış ve dünya çapında bir kuruluş olan Mazars’ın programları doğrultusunda ve tüm teknik bilgisinden faydalanarak, hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı amaçlamıştır.

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli göreceğimiz bir takım denetim prosedür ve tekniklerini içermektedir.

Hizmetlerimiz

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Kamu Gözetimi, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan UFRS ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) düzenlemeleri, Enerji Piyasası Mevzuatı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Düzenlemeleri, Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde nansal tabloların denetimlerinin yapılması
 • Finansal tabloların UFRS, TFRS, US GAAP, Alman, Fransız, İtalyan muhasebe prensipleri gibi farklı muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik nansal raporlama sistemleri kurulması TL finansal tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması
 • Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporları hazırlanması
 • Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks operasyonlarda, şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri
 • Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması
 • Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması
 • Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması
 • Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması
 • Özel amaçlı denetim ve danışmanlık hizmetleri

Yetkilerimiz

 Şirketimiz Türkiye’de;

 • Kamu Gözetimi Kurumu tarafından tüm şirketlerdeSermaye Piyasası Kurulu tarafından
 • Sermaye Piyasası’nda işlem gören şirketlerde
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve reasürans şirketlerinde
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, bankalarda ve diğer finans kurumlarında
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasası’nda faaliyet gösteren şirketlerde, bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır
 • Ayrıca, Dünya Bankası, IFC ve ilişkili kuruluşların özel projelerinde bağımsız dış denetimlerini yaptırmak için tercih ettiği bağımsız denetim firmaları kısa listesi içindedir
 • Şirketimiz, 2002 Sarbanes-Oxley Yasası çerçevesinde Amerika’da halka açık şirketlerin bağımsız dış denetimlerini yapacak kuruluşları yetkilendiren PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) tarafından Türkiye’de yetkilendirilmiş az sayıdaki denetim firmalarından biridir

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?