Mazars Türkiye

Şirketimiz, 1977 yılında 2 kişilik bir ortaklık olarak kurulmuş ve aradan geçen 40 yıllık süre zarfında İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İzmir'de olmak üzere toplam 6 ofiste, 360'tan fazla kişiyi aşkın kadrosuyla hizmet vermektedir.

Mazars Denge 40 yıllık tecrübesiyle, farklı sektörlerde 1000’den fazla firmaya (%50’den fazlası uluslararası firma), 17’si Yeminli Mali Müşavir olan 36 ortağıyla beraber Türkiye’de 6 ayrı merkezde, toplam 7 ofisteki (İstanbul’da 2, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir ve Gaziantep) 360 kişilik uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Türkiye’nin ilk 5 denetim firması arasındaki Mazars Denge, aşağıdaki alanlarda kaliteli ve butik hizmet anlayışıyla müşterilerine servis vermektedir:

Denetim Hizmetleri:

Müşterilerimizin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Kamu Gözetimi, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan UFRS ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları  (TFRS/TMS) göre hazırlanmış finansal tablolarının Uluslararası Denetim Standartları ve KGK tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde, Mazars kalite kriterlerini de gözeterek bağımsız dış denetimlerinin yapılması; Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği şirketlerin faaliyet raporlarının  denetiminin yapılması ve şirketlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik özel amaçlı denetimlerin yapılması.

Vergi Hizmetleri:

Vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi  ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesi (tasdik ve revizyon hizmetleri, vergi planlaması).

KDV İadesi Hizmeti:

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi dairesinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; iade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının düzenlenmesi.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri:

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması; bu kapsamda fonksiyon, risk ve varlık analizi ve karşılaştırma analizi çalışmaları yapılması; uluslar arası veri bankalarının kullanılması suretiyle dış emsal (benchmarking) çalışmalarının yapılması; transfer fiyatlandırması planlama çalışmaları yapılması; peşin fiyat anlaşması sürecinin yönetilmesi; yargı organları ve vergi idaresi nezdinde destek hizmetler verilmesi.

Danışmanlık ve İç Denetim Hizmetleri:

Mali işler biriminin yapılandırılması, organizasyonel yapılanma ve operasyonel iyileştirme, iç kontrol prosedülerinin hazırlanması, mevcut iç kontrol prosedürlerinin analiz edilip hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve tavsiyelerde bulunulması.

Kurumsal Finansman Hizmetleri:

Şirket değerlemesi, birleşme ve devralma, proje finansmanı ve Sermaye Piyasası mevzuatı danışmanlığı sağlanması.

Outsourcing Muhasebe Hizmetleri:

Muhasebe sistem danışmanlığı, mali tablolarının düzenlenmesi, küçük ve orta boyutlu firmalar için raporların hazırlanması ve yorumlanması, bordroloma hizmetleri ve muhasebe revizyon hizmetleri sunulması.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri:

Gümrük vergileri danışmanlığı, tarife analizi, uzlaşma ve  gümrük davaları müşavirliği verilmesi.

Sosyal Güvenlik Müşavirliği Hizmetleri:

Sosyal güvenlik ve iş kanunu mevzuatı ile ilgili danışmanlık sunulması.

Eğitim Hizmetleri:

Bilgi ve know – how transferi gerçekleştirilmesi.

Share