Değerlerimiz

Mazars kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede kat ettiği yolda kendisine “pusula” olan değerlerinden hiç bir zaman ödün vermemiş ve bu ilkelere bağlı kalarak sürekli gelişim göstermiştir. Bu doğrultuda Mazars'ın müşterileri ve piyasa ile ilişkilerinde dayanak noktası olan ilkelerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Dürüstlük

Yer aldığı tüm işlerde hiçbir şekilde ödün vermediği bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile Mazars müşterileri tarafından “bağımsız” bir iş ortağı olarak tanımlanmaktadır. Etik  ve değişmez değerlerimiz  yaptığımız işe ve müşterilerimize verdiğimiz hizmete kılavuzluk eder.

Sorumluluk

Her zaman müşterilerimizin sorunlarına kendi sorunlarımızmış gibi yaklaşarak daha çok fayda yaratmayı amaçlarız.  Ayrıca sunduğumuz hizmetlerin müşterilerimiz ve genel iş çevresi üzerinde oluşturduğu olumlu katkıyı herzaman maksimize etmeyi hedefleriz.

Farklılık ve Bireylere Saygı

Coğrafi sınırlar ve kültürel farklılıkları gözetmeksizin tüm bireylere saygı gösterir ve kültürel çeşitliliği kurumsal yapımız içerisinde destekleriz.

Teknik Mükemmellik

Teknik mükemmeliğe olan tutkumuz her bir çalışanımız tarafından benimsenen en temel prensiplerimizdendir. Bu tutkumuz sadece müşterilerimizin memnuniyetine değil, aynı zamanda iş kollarımızı geliştirmemize ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artmasına da hizmet eder. Ayrca; bağımsızlık ilkemizin de dayanağıdır..

Bağımsızlık

Mazars olarak bağımsız şekilde hizmet vermeyi her zaman faaliyetlerimizin odağında tutmaktayız. Denetmen  ve danışmanlarımız görevlerini bu anlayışla yerine getirmektedir.

Süreklilik

Kurumsal yapımız değişerek gelişirken ilişkilerimiz, tecrübemiz ve bilgimiz de bir jenerasyondan diğerine aktarılarak hayatta kalır. Biz geçmişten öğrenir, geleceğe bakarız.

Bağlılık  İlkeleri

Sadakat ilkelerimiz doğrudan altı ana değerimizi referans alır. Bunlar vizyonumuzu ve kültürümüzü yansıtan ilkelerimizdir.

2011’de Mazars, değerlerini tamamlayan ve marka alışkanlıklarını belirleyen bir proje lanse etti. Bu proje ana ilkelerimize ışık tutarak, Mazars’ın benzersizliğini, vizyonunu ve inançlarını ortaya koyabileceğimiz yolun kapısını açtı.

Biz kimiz?
Ekonomik ve sosyal gelişime bölgesel ve global olarak hizmet etmeye istekli, vizyonu geniş, mesleki etiğini herşeyin üzerinde benimseyen profesyoneller.

Kime hizmet ederiz?
İş dünyasında; global ve büyük ölçekli şirketlere, halka açık ya da küçük ve orta ölçekli işletmelere, kamu sektörüne veya özel müteşebbislere.

Yarattığımız faydalar nelerdir?
Müşterilerimizin sürdürülebilir büyüme ve verimliliğe erişmesi için, Mazars Türkiye olarak sağlam temellere dayanan, etkili ve  hesap verebilir bir muhasebe sistemine sahip olmalarını sağlarız.

Farkımız?
Rekabetin yoğun olduğu çok farklı piyasa koşullarında müşterilerimize herzaman inovatif, özelleştirilmiş ve uluslararası standartlarda geçerliliği olan yüksek kalitede hizmetler sunmaktayız.

 

Kolektif bilgi ile yürütülen süreç