Bir bakışta Mazars

Mazars, müşterilerimizin işlerini güvenle kurmalarına ve büyütmelerine yardımcı olmayı kendisine ilke edinen uluslararası bir denetim, vergi ve danışmanlık firmasıdır.

Robert Mazars'ın 1945'te Fransa'nın Rouen kentinde muhasebe firmasını kurmasından bu yana çok yol kat ettik. Bu mütevazı başlangıçtan bu yana, Mazars 90 'dan fazla ülke ve bölgede, Mazars North America Alliance aracılığıyla 16.000 profesyonel de dahil 42.000 'den fazla profesyonelden oluşan uluslararası bir grup haline geldi.

Dünyada Mazars’a Genel Bakış

Denetim, 70 yılı aşkın süredir uzmanlığımızın merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dengeli bir danışmanlık ve mali danışmanlık portföyünün yanı sıra vergi, uyum ve hukuk hizmetleri denetim hizmetini tamamlayıcı bir rol oynuyor.

Ölçeğimiz, dünya çapında küresel ve yerel müşterilere hizmet vermemizi mümkün kılarken, çevik ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sergiliyoruz. Nerede çalışırsak çalışalım, tek bir entegre ekip olarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu sayede, yerel bilgi birikimimiz, kültürel farkındalığımız ve küresel bakış açımıza dayanarak nerede bulunursa bulunsunlar tüm müşterilerimize özel istisnai kalitede bir hizmet sunabiliyoruz.

Çalışma modelimiz hem kurum içi hem de kurum dışında demokratik ve şeffaftır. Mazars'ın üst yönetimini üyeleri dört yılda bir seçilen Grup İcra Kurulu oluşturmaktadır. Bu kurula her şeyden önce yaptığımız tüm çalışmalarda etik kurallarımıza her zaman uyulmasını sağlayan Grup Yönetişim Konseyi destek veriyor.

Sorumluluk sahibi bir firmanın ortak değer yaratması gerektiğine inanıyoruz. Bağımsızlığımızı ön planda tutarak, sektörümüzün geleceğine özen göstererek ve sürdürülebilirlik ile kar arasında denge kurarak buna ulaşmayı hedefliyoruz çünkü gelecek nesillere adil ve müreffeh bir dünya bırakmak istiyoruz.

Values 1600 per 500.jpg

En Önemli Rehberimiz Değerlerimiz

Mazars kurucumuzun derin etik bağlılık ve sorumluluk değerlerine ile teknik uzmanlığın başarının sırrı olduğuna dair inancına her zaman sadık kalmıştır.

Daha fazla

Davranış Kurallarımız

Küresel davranış kurallarımız, günlük faaliyetlerimiz açısından ahlaki bir pusula görevi görüyor. Bu kurallar kim olduğumuzu, çalışanlarımızdan ne beklediğimizi ve Mazars'taki herkesin müşterilerimiz, paydaşlarımız ve genel manada topluluklara nasıl davranmasını beklediğimizi açıkça belirtiyor.

Daha fazla
Code of conduct 1600 per 500.jpg