KOBİ'ler İçin Ar-Ge Rehberi AR-GE Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Mevzuatı ve 5746 Sayılı Kanun...

KOBİ'ler İçin Ar-Ge Rehberi AR-GE Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Mevzuatı ve 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Örnekler ile İncelenmesi
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak, Vergi kanunları ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler ile; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve teknolojik bilginin ticarileştirilmesi gibi birçok önemli hedefe ulaşılması amaçlanmış, bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan mükelleflere çeşitli destekler ve vergisel avantajlar sağlanmıştır. Uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, sözü edilen destek ve teşvikler Vergi mevzuatı, 5746 sayılı kanun ve Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve karşılaştırmalı örneklerle birlikte okuyucuya sunulmuştur.

Kitapçığa aşağıdan ulaşabilirsiniz.