5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bir kısım hükümleri 01 Ocak 2008 ve 30 Nisan 2008 itibariyle yürürlüğe girmiş, bir kısım hükümleri de 01 Temmuz 2008 ve 01 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı'nda birçok önemli değişiklik getiren 5510 sayılı Kanun'un güncel tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.