Avrupa Denetim Reformu Rehberi

Avrupa Birliği’nin Nisan 2014’te başlattığı Denetim Reformu, Avrupa şirketlerinin denetimi için tek bir pazarın temellerini atıyor. Reform; yönetimi ve denetçi yetkinliği ile denetim kalitesini sağlamlaştırıp denetim sürecine dahil tüm tarafların bağımsızlığını artırarak, Avrupa şirketlerinin ve özellikle kamu yararına olan şirketlerin (halka açık şirketler, sigorta şirketleri, bankalar gibi) finansal göstergelerine olan güveni yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Mazars tarafından Avrupa Denetim Reformu ile ilgili hazırlanmış olan rehbere aşağıda yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.