Makaleler

Mazars Türkiye uzmanları tarafından kaleme alınan, güncel yasal uyarlamalar ve genel mevzuat hakkında yayımlanan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Beps Projesi Eylem Planı Kapsamında Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu ve Ülke Bazlı Raporlama

Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri bölüm lideri Gökçe Gücüyener'in yazmış olduğu "Beps Projesi Eylem Planı Kapsamında Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu ve Ülke Bazlı Raporlama" başlıklı makalesi Vergi Sorunları Dergisi Kasım 2015 sayısında yayınlanmıştır. Aşağıda yer alan dosya aracılığıyla yazının içeriğine ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge Personeli

Mazars Denge Ankara Ofisi Vergi Ortaklarından Ahmet Şahin Savcı ve Kıdemli Müdürlerinden Ergin Özdemir kaleme almış olduğu "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge Personelinin Bölge Dışında Geçirdiği Süre Olması Durumunda Ücretlerin Vergilendirilmesi" başlıklı makaleye aşağıda yer alan dosya aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimi

Mazars Denge Ankara Ofisi Vergi Ortaklarından Ahmet Şahin Savcı'nın ve Vergi Direktörü Emre Yayla'nın kaleme almış olduğu
"Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimi" başlıklı makaleye aşağıda yer alan dosya aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Avrupa Denetim Reformu Rehberi

Avrupa Birliği’nin Nisan 2014’te başlattığı Denetim Reformu, Avrupa şirketlerinin denetimi için tek bir pazarın temellerini atıyor. Reform; yönetimi ve denetçi yetkinliği ile denetim kalitesini sağlamlaştırıp denetim sürecine dahil tüm tarafların bağımsızlığını artırarak, Avrupa şirketlerinin ve özellikle kamu yararına olan şirketlerin (halka açık şirketler, sigorta şirketleri, bankalar gibi) finansal göstergelerine olan güveni yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Share