Makaleler

Mazars Türkiye uzmanları tarafından kaleme alınan, güncel yasal uyarlamalar ve genel mevzuat hakkında yayımlanan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Fortune Nisan 2018, Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi

Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı Leon Aslan Coşkun Fortune Nisan sayısı için kaleme aldı: Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi

Vergiye uyumlu mükellefleri ödüllendirmek üzere uygulamaya konan 5 puanlık vergi indiriminden faydalanmak birçok şartın birlikte gerçekleşmesine bağlı.

Fortune Kasım 2017, Yeni Vergi Kanunu Tasarısı

Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı Leon Aslan Coşkun Fortune için kaleme aldı: Yeni tasarı birçok vergiyi arttırırken iş dünyasına yeni yükler getirmekte, istihdam üzerinde olumsuz etki yaratacak düzenlemeler içermektedir.

Türkiye - AB Gümrük Birliği Uygulaması ve Ek Mali Yükümlülükler

Son zamanlarda AB üzerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen bazı mallara ek mali yükümlülükler konulmaktadır.
Söz konusu yükümlükler, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin istisnai uygulamalarından biridir. Bu yükümlülüklerin amacı , Ortak Gümrük Tarifesi’nden sapan uygulamalar nedeniyle, Türkiye’nin uğradığı tarife kayıplarını gidermektir.
Bu yazıda önce Türkiye ile AB arasında kurulan Gümrük Birliği uygulamalarına, izleyerek de tarife kayıplarını gidermek için Bakanlar Kurulunca ek mali yükümlülüklerden ikisine ilişkin anlatımlara yer verilecektir.

Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu Uygulamasında Ertelenmiş Vergi Hesaplaması

Vergi Usul Kanunu’nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nda yer almamaktadır. Bu nedenle, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

Share