Vergi Barışı Semineri Yapıldı

Mazars Denge İstanbul Vergi Bölümü Başkanı YMM Mustafa Tan, Mazars Denge Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer ve CustomsAudit Kurucu Ortağı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım 7143 sayılı kanunun getirdiklerini açıklamak için İstanbul’da The Marmara Oteli’nde düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Mazars Denge İstanbul Vergi Departmanı Lideri YMM Mustafa Tan Varlık Barışı olarak da adlandırılan 7143 sayılı kanunla getirilen matrah ve vergi arttırımı için aşağıdaki açıklamaları yaptı:

“Vergi ve diğer mali borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili yayımlanan 7143 sayılı yasa mükelleflere 2013-2017 yıllarına ait matrah ve vergilerini artırma imkanı getirdi. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013-2017 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve bazı kesinti yoluyla ödedikleri vergiler için matrah ve vergi artışı yapabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi açısından beyan edilen matrahlar 2013 yılı için %35, 2014 yılı için %30, 2015 yılı için %25, 2016 yılı için %20 ve 2017 yılı için %15 oranında artırılacak.”

Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer Varlık Barışı olarak da adlandırılan 7143 sayılı kanunun yurt dışındaki varlıklarla ilgili getirdiklerini şöyle açıkladı:

“8 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunla oldukça kapsamlı bir “vergi affı” yine yeniden gündemimize girmiştir. Bu Af Kanunuyla;kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, ihtilaflı alacakların tasfiyesine, matrah ve  vergi artırımına, kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, varlık barışına ve yurt dışı bazı kazançların istisna edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Varlık barışıyla, yurt dışında bulunan varlıklar veya Türkiye'de bulunup yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıklar kapsama alınmak suretiyle bu varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca 7143 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri; yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları ve yurt dışı şube kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’nda aranan koşullara bakılmaksızın istisna edilmiştir. Bunun için aranan tek şart, bu kazançların 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesidir.”

 CustomsAudit Kurucu Ortağı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım yeni yasanın gümrük ile ilgili kısmını şu şekilde yorumladı:

 “7143 sayılı yeniden yapılandırma yasası sadece mevcut ya da tebliğ edilen vergi ve para cezalarını kapsamamakta, gelecekte doğacak olanlar içinde çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, 31.07.2018 tarihine kadar firmalar gümrük beyanlarındaki ceza gerektiren aykırılıkları hakkında kendiliğinden beyanda bulunurlarsa büyüklüğü ne olursa olsun hatalı işlemleri dolayısıyla para cezası ödemeyeceklerdir. Böylece firmalar için risksiz beyaz bir sayfa açma imkanı getirilmiştir. Bu itibarla, firmaların temmuz sonuna kadar gümrük işlemlerini kontrol ettirerek hataları varsa kendiliğinden beyan yapmaları önem taşımaktadır.”

''Mali ve Gümrük Uygulamalarında Vergi Affı Semineri'' konulu kitapçığımızı okumak için lütfen tıklayınız .

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Vergi Hizmetleri.jpg

Vergi Hizmetleri

Mazars Denge, Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Revizyon, Transfer Fiyatlandırması, KDV İadesi Hizmetleri vermektedir.