Mazars Denge Fortune 2018 Vergi Rehberi Yayında

Mazars Denge'nin 11 Yıldır Fortune Dergisi işbirliğiyle yayınlanan 2018 Vergi Rehberi yayında!
Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı Leon Aslan Coşkun'un önsözüyle yayınlanan 2018 Vergi Rehberi'nin PDF versiyonuna sayfamızdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Değerli Fortune okuyucuları, 2017 yılı sona ererken, geride bıraktığımız yılda, gerek ülkemizin, gerekse tüm dünyanın, yaşanan ekonomik ve siyasi olaylardan önemli oranda etkilendiğini, ayrıca söz konusu olayların önümüzdeki dönemlerde
de kendini hissettirmesinin kaçınılmaz olduğu görüşünde olduğumu sizlere aktarmak isterim.

Ülkemiz ekonomisine canlılık kazandırmak, ekonomik gelişmelerden etkilenen sektörlere destek olmak ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın arttırılması amacıyla 2017 yılında birçok yeni yasal düzenleme yapıldığına birlikte şahit olduk. Cazibe merkezleri programı, sigorta prim ertelemesi, tapu harçlarında 5 puanlık indirim, yabancı ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının KDV ödemeksizin konut ve işyeri alma imkanı, mobilya teslimlerine ilişkin düşük oranlı KDV uygulaması, beyaz eşya ve bazı küçük ev aletleri teslimlerinde sıfır oranlı ÖTV uygulaması, belli bir tutar sayı ve miktarda sabit yatırım, istihdam, taşınmaz alımı, mevduat ve devlet borçlanma araçlarına yatırım yapan yabancılara Türk Vatandaşlığı verilmesi, belirli tutarda gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl elinde tutan yabancılara Türk Vatandaşlığı verilmesi, Gelir Vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergilerden 5 puanlık indirim gibi teşvikler bahse konu düzenlemeler arasında yer almaktadır. Ayrıca yılın ilk yarılarında Kamu Garanti Fonu’ndan sağlanan krediler ile de işletmelere önemli miktarda kredi aktarımı yapılarak eksik kalan yatırımların tamamlanması ve ödemelerde yaşanan sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. Ancak bu gibi düzenlemeler ve diğer sosyal harcamalar bütçe açığının artmasına neden olmuş, bu çerçevede aralık ayında yapılan bir yasal düzenleme ile başta Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere bir takım vergilerde artış yoluna gidilmiştir. Ayrıca kurumlar vergisi oranında indirim yapılması gündemde iken söz konusu oranın torba yasa ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 2 puan artırılarak %22’ye çıkarılması sürpriz etkisi yaratmıştır.

Uzun yıllar önce düzenlenmiş Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu gibi temel vergi kanunlarının yeniden yazılarak günün şartlarına uydurulması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatılmış, bu çerçevede de birçok sivil toplum kuruluşundan görüş ve öneriler alınmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili değişiklikler Vergi Konseyinde tamamlanmış ancak henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarının tek bir kanun altında birleştirilmesini öngören Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Başbakanlığa gönderilmiştir. Mevcut taslak iki kanunun birleştirilmesinden ibaret olup, metinlerde herhangi bir sadeleştirme, uygulamaya dönük kolaylık görülmemekte ve ayrıca kanaatimce bu hali ile mükellef grupları itibariyle uygulamada ciddi vergisel sorunlar yaratma ihtimali taşımaktadır. Taslağın bu şekilde çıkması halinde geçmişte verilen yargı içtihatlarının geçersiz hale gelmesi riski de vardır. 

Yukarıda belirttiğim gelişmeler dışında izaha davet, e-ihracat fatura sistemine geçilmesi 2017 yılındaki diğer önemli gelişmeler olarak sayılabilir. Yine vergi konularında idari yardımlaşma sözleşmesine ilişkin kanuni düzenlemenin yapılması uluslararası bilgi değişimi kapsamında faydalı bir gelişme olmuştur. Söz konusu sözleşme ile Türkiye’nin karşılıklı olarak anlaşmış olduğu diğer ülke vergi idareleri aracılığı ile, Türkiye mukimi gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı finansal bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na belirli süreler dahilinde otomatik olarak bildirilmesi mümkün olabilecektir. 

Mazars Denge olarak 1 Nisan 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık ve bu çerçevede hazırlanan Mazars Denge Sürdürülebilirlik Raporu’nu tüm paydaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunduk.

2018 yılının güzelliklerle dolu, insanlığın sevgiye olan ihtiyacının, çevreye duyarlılık özleminin en nihayet karşılığını bulduğu, sağlık, mutluluk, refah, barış ve bol kazanç getirecek bir yıl olması dileklerimle, tüm okurların yeni yılını candan kutlar, okumakta olduğunuz kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen Mazars Denge vergi uzmanları ile basım ve yayımını üstlenen Fortune dergisine candan teşekkürlerimi sunarım.

Leon Aslan COŞKUN
Yeminli Mali Müşavir
Mazars Denge
Yönetim Kurulu

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Vergi Hizmetleri.jpg

Vergi Hizmetleri

Mazars Denge, Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Revizyon, Transfer Fiyatlandırması, KDV İadesi Hizmetleri vermektedir.