Mazars 2009 Yıllık Ortaklar Toplantısı Sonrasında 2008 / 2009 Yıllık Faaliyet Raporunun Güncellenmiş Versiyonu Yayınlandı

Uluslararası denetim ve danışmanlık grubu Mazars, geçtiğimiz Aralık ayında Londra’da gerçekleşen yıllık Ortaklar Konferansı sonucunda hazırlanan beşinci yıllık faaliyet raporunun güncellenmiş versiyonunu sizlerle paylaşıyor.

Mazars grubunun entegre yapısını vurgulayan anahtar noktalarından bir tanesi olan Yıllık Ortaklar Konferansı’nda farklı ülkelerdeki ofislerden gelen ortakların tamamı Grubun stratejisini (coğrafi yayılım, yeni hizmetlerin oluşturulması, Becerilerin geliştirilmesi…) tartışmakta ve oylamaktadır. Grubun UFRS standartlarında hazırlanmış ve ortak denetimden geçmiş konsolide hesaplarını gösteren yıllık faaliyet raporu, bu toplantı ile aynı zamanda kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen toplantıda ortakların oylamalar sonucunda aldığı kararlar arasında, yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, 46 yeni adayın Mazars ortaklığına kabulü, iş ortakları bünyesine 5 yeni ülkenin eklenmesi de yer almaktadır.

Bu rapor, aynı zamanda Mazars’ın yaklaşım ve vizyonunu simgeleyen en önemli göstergelerden biridir.

Güncellenmiş Yıllık Faaliyet raporunu on-line olarak annualreport.mazars.com adresinden inceleyebilirsiniz.