Mazars, dünya çapında denetlenen konsolide edilmiş mali tablolarını yayınlıyor: Raporumuzun en son versiyonunu keşfedin

Uluslararası denetim ve danışmanlık grubu Mazars, yıllık faaliyet raporunun beşinci baskısını sizinle paylaşıyor. Bugüne kadar, Mazars, UFRS standartları kapsamında denetlenmiş ve konsolide edilmiş mali tablolarını içeren ve faaliyet raporu olarak yayımlayan tek denetim ve danışmalık grubu olma özelliğini taşıyor. Mazars Grubu, şeffaflık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği bu eşsiz çalışmayı 2004 yılından bu yana uyguluyor.

Mazars, çevre ve sorumluluk ilkelerine bağlılığı kapsamında, çevresinden beklediği duyarlılığı öncelikle kendisi ortaya koymaktadır. Bu nedenle, piyasaların şeffaflık temsilcisi olan Mazars, müşterilerinden beklediği hassasiyeti kendisi de göstermektedir.

«Yıllık faaliyet raporumuzun 2008-2009 baskısı, vizyonumuzun ve mesleğimize bakış açımızın bir yansımasıdır; dünya çapında, tıpkı mali piyasaların şeffaf olması gerekliliğine inancımız gibi mesleğimizin gelişimine olan bağlılığımızın göstergesidir. Bağımsız ve entegre bir kuruluş olarak, günümüz sorunlarının çözümüne katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim de içinde bulunduğumuz sektörde, meslektaşlarımız ve müşterilerimiz için teşvik edici bir ortam oluşturmayı arzu ediyoruz.» Mazars Grubu başkanı, Patrick de Cambourg.

Mazars bu yıl faaliyet raporunun ana teması olarak “yetenekler”i seçti
Nitekim, bu istikrarsız dönemde, her piyasa katılımcısı, gösterdiği özen, sorumluluk ve bağlılığın yanı sıra aynı zamanda kalkınma modelini yeniden canlandırmak ve güçlendirmek amacıyla yaratıcılığa da önem vermelidir. Ama bu yaklaşım tek başına başarılı olamaz. Sorunları ortadan kaldıran, yeniliklere cesaretle adım atan ve sonuçta başarılara ulaşan bir ekip ile bu gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, bu yılki Mazars faaliyet raporu “Yeteneklerin Etkileşimi” başlığı çerçevesinde şekillenmiştir.

Mazars’ın temel taşı olan ve her firmanın gelişmesini sağlayan “yetenekler”, müşterilerimize hedeflerine ulaşmaları konusunda eşlik eder.
annual report.mazars.com ‘a tıklayarak yıllık faaliyet raporuna ulaşabilirsiniz.