Çin'de İş Yapma Rehberi

Mazars Denge, Çin’deki yerel uygulamaları açıklamak amacı ile hazırladığı bu rehber vasıtasıyla Çin ana kıtada faaliyet göstermek isteyen paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı planlamaktadır.

Mazars Denge, Çin’deki yerel uygulamaları açıklamak amacı ile hazırladığı bu rehber vasıtasıyla Çin ana kıtada faaliyet göstermek isteyen paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı planlamaktadır.

Çin’de İş Yapma Rehberi, Çin ana kıtada tüzel kişilik kurmak, yatırım teşvikleri, çalışma izni ve vizeler, vergilendirme, denetim ve muhasebe konularında 2016 - 2017 yılları içindeki uygulamaları açıklamaktadır. Çin ana kıtada ve Çin dışındaki tüm işlemlerde yabancı döviz kontrolü bulunmaktadır. Çin’de yerel para birimi (RMB) yani Yuan’dir.

Çin’deki belli başlı vergi kalemleri katma değer vergisi (KDV), stopaj vergisi, kurumlar vergisi ve bireysel gelir vergisidir. KDV ve işletme vergisi satış vergileridir. Genel olarak, KDV somut malların satışı ve yakın zamanda da bazı hizmetlerin satışında (başka bir deyişle “modern hizmetler”) uygulanırken, işletme vergileri Çin’de verilen hizmetlere veya Çin’deki bir kurumun almış olduğu hizmet bedellerine uygulanmaktadır.

Çin’deki tüm Yabancı Sermayeli Firmaların (FIE) hesapları, Çinli bir muhasebeci tarafından tutulmalı ve kayıtlı bir Çinli YMM firması tarafından denetlenmelidir. Finansal yılsonu tarihi, tüm şirketler için 31 Aralık’tır. YMM tarafından yasal olarak mali bir raporun düzenlenmesi gerekmektedir.

Downloads

Share