COP26

İçerik çalışması devam etmektedir. 

Sürdürülebilirliğin Genç Öncüleri COP26 Hakkında Ne Düşünüyor?

Sürdürülebilirlik yolunda örnek aksiyonlar alan genç profesyoneller COP26’dan beklentilerini
Araştırmacı Buket Altınçelep’e anlattı.

Daha fazla