2022 Entegre Raporumuz Yayınlandı!

Zor zamanlar geçirdiğimiz 2022 ve 2023 senelerinde akut ve dönemsel krizlerin yanı sıra iklim krizinin etkilerini de yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi ve insana yakışır çalışma koşullarını koruyabilmek tehlikede olsa da bizim elimizde. Mazars Denge olarak paydaşlarımız için değer yaratırken bir zanaatkar edasıyla elimizden geleni yapıyor, bilgi üretmeye devam ediyoruz. Bu motivasyonla hazırladığımız entegre raporumuzda "üreten eller" konseptine yer verdik.

Tüm toplumun gelişimi için bize el uzatanlarla ve el uzattığımız kişi ve organizasyonlarla iş birliği yapıyor, insana yakışır bir düzende sürdürülebilir kalkınma uğrunda çalışıyoruz. Tüm canlıların hak ettiği bir dünyada yaşayabilmeleri için hassasiyet gösteriyor, bu zorlu süreçleri el ele aşmayı hayal ediyoruz. Değişim için gereken gücün elimizde olduğuna inanıyoruz.

Document

Entegre Rapor 2022 - Mazars Türkiye
Entegre Rapor 2022 - Mazars Türkiye