ENTEGRE RAPORLAMA NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNEMLİ?

Tüketim toplumundan sürdürülebilir topluma geçişin sancılarını yaşadığımız bu dönemde bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmanın ağır sorumluluğu işletmelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele almalarını gerektiriyor.

“Dr.İzel Levi Coşkun’un Harvard Business Review’da Mart 2015 sayısında yayınlanan “Entegre Raporlama Neden Sürdürülebilirlik için Önemli?” başlıklı yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz”