SKH'leri İşletmeye Değer Katmak için Kullanmak

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH'ler) ve 169 amaç ortaya koyulduğunda, dünyanın bütün paydaşları -hükümetler, düzenleyiciler, şirketler ve nüfuslar- için mesaj açıktı: Gelecek nesiller için dünyayı korumak adına daha fazla şey yapmalıyız. Peki şu anda neredeyiz ve şirketler bu cesur yeni dünyaya nasıl tepki veriyorlar? Mazars'ın Küresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ekibi, Global Goals Yearbook 2018'de bunu ve daha fazlasını masaya yatırıyor.

Hedefler için ortaklıklar

Mazars SKH'leri ve dünya çapında kurumsal sürdürülebilirliğin ilerlemesini destekleme amaçlı bir yayın olan 2018 Global Goals Yearbook'un altın sponsoru olmaktan gururludur. SKH'lerin ve UN Global Compact'ın On İlkesinin ruhuyla kapsamlı bilgi değiş tokuşunu ve öğrenmeyi destekleyen Sürdürülebilirlik Liderlerimiz, SKH'lerle ilgili olarak dört en iyi uygulama alanına değinirler:

Kâr ile sorumluluğu dengelemek

Sürdürülebilirlik uzmanlarımız sorumlulukla hareket etmenin ve insanlara ve çevreye sayı göstermenin geniş kapsamlı iş modeline entegre edilmesi gerektiğine inanırlar. Ardından maliyetler bir yatırıma dönüşür ve bütün yatırımlarda olduğu gibi politika ve süreçlerin yönetilebilmesi ve kontrol edilebilmesi için KPI'ler belirlenebilir.

SKH'leri ele alırken, işletmelerin sadece zaten yaptıkları şeyi yeniden ambalajlamaları ve gerçekten yeni bir şey ortaya koymadan raporlamalarını özel hedeflere uydurmaları riski vardır. Alternatif olarak, en kolay ele alabileceklerini düşündükleri birkaç SKH seçebilir, en büyük etkisi olan SKH'leri ise göz ardı edebilirler. Bu çok yazık olacak ve SKH'lerin amacını gözden kaçıracaktır.

Düzenlemelerin etkisi

Düzenlemelerin toplam etkisi bakımından, şirketlerin bu konuyu daha fazla sahiplenmeye başladığını gördük. Sonuç olarak, daha fazla şirket neleri bilmediklerini anlamaya başlıyor ve Mazars gibi şirketlerden CSR stratejilerini ele almak ve yerleştirmek için destek istiyorlar.

Bu insanlar ve çevre üstündeki gerçek ve potansiyel önemli etkilerin belirlenmesi, risk alanlarının nasıl belirlendiği ve bu alanların değerlendirilmesi ve izlenmesi gibi meseleleri içerebilir. Önceden CSR sadece bir uygunluk uygulamasıyken artık şirketlerin performans göstergeleri ve indekslerinin ölçümü vasıtasıyla daha fazla değer elde etmeye çalıştıklarını gözlemledik.

SKH'leri değer katmak için kullanmak

Şirketler yavaş ama kesin bir şekilde iş faaliyetleri için en belirgin olan riskleri temsil eden SKH'leri raporlamaya başlıyorlar. Mazars olarak şirketlerin daha sürdürülebilir olarak  herkes için daha fazla değer yaratmalarına yardımcı olmak adına üzerimize düşeni -gerek dünya çapında kurulları eğiterek, gerek odaklanılacak riskleri belirleyerek, gerek yeni süreçleri uygulamaya koyarak, gerek mali olmayan raporlamaya ilişkin yardım ederek- yapıyoruz.