Corporate Accountability and Trust

Mazars'ın yayınlamış olduğu bu kitap, kurumsal sorumluluk hakkında, 12 üst düzey yöneticinin fikirlerinden oluşmaktadır. Kurumsal sorumluluk anlayışının, ekonomik sahneye nasıl yansıdığını kendi yönetim anlayışları çerçevesinde ortaya koydular.

Share