Rapor / Araştırmalar

Doing Business In Hong Kong

As a leading global finance center and a historically open economy, it’s worth remembering that Hong Kong has been a Special Administrative Region (SAR) of the People’s Republic of China (PRC) since 1997. But Hong Kong enjoys great autonomy from the mainland, and the city has retained its reputation for ease of doing business and free trade. It frequently attracts the attention of foreign investors looking for a foothold in the Asian market.
As an important banking and financial center in the Asia pacific region, Hong Kong Stock Exchange ranks the fourth in Asia and the eighth in the world in terms of market capitalization. In 2016, Hong Kong again raised more IPO funds than any other stock market worldwide.

Siber Güvenlik ve PCI DSS

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Direktörümüz Ateş Sünbül Kaleme aldı: Siber Güvenlik ve PCI DSS. Günümüzde teknolojinin hiç olmadığı kadar hızlanmasıyla değişen ödeme sistemleri ve siber güvenlikle ilgili soru işaretleri

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere ilişkin değerlendirmeleri Mazar Denge Ankara ortaklarından Yeminli Mali Müşavir A.Şahin SAVCI tarafından yapılan bu çalışma ile siz değerli ziyaretçilerimizin görüşlerine sunmaktayız.

Research & Development Incentives

Günümüzde Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ekonomik büyümenin itici gücü haline gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bir çok devlet Ar-Ge faaliyetlerini artırmak amacıyla yatırımcılara önemli teşvik ve destekler sunmaktadır. Mazars tarafından hazırlanan “Global Ar-Ge Teşvikleri Raporu” ile ülkeler bazında uygulanan Ar-Ge teşviklerine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

6111 Sayılı Kanun, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Soru-Cevap Çalışması

216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Şubat 2011 günlü ve (1). Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Mazars / Denge Vergi Uzmanları tarafından 6111 Sayılı Kanuna ilişkin düzenlemeleri detaylı ve anlaşılır şekilde ele alan soru - cevap kitapçığı hazırlanmıştır.

KOBİ'ler İçin Ar-Ge Rehberi AR-GE Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Mevzuatı ve 5746 Sayılı Kanun...

KOBİ'ler İçin Ar-Ge Rehberi AR-GE Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Mevzuatı ve 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Örnekler ile İncelenmesi
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak, Vergi kanunları ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler ile; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve teknolojik bilginin ticarileştirilmesi gibi birçok önemli hedefe ulaşılması amaçlanmış, bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan mükelleflere çeşitli destekler ve vergisel avantajlar sağlanmıştır. Uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, sözü edilen destek ve teşvikler Vergi mevzuatı, 5746 sayılı kanun ve Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve karşılaştırmalı örneklerle birlikte okuyucuya sunulmuştur.

Share